Gavėnios pradžioje Trinapolio rekolekcijų namuose vyko judėjimo poroms skirtos rekolekcijos „Ir du taps viena“. Rekolekcijas vedė kard. A. J. Bačkis ir vysk. K. Kėvalas. Dėl konferencijų audio įrašų galite kreiptis į atsakingą porą Vladą ir Simoną Bačiulius.

DMK Trinapolis-170