2018 m. kovo 3 d. įvyko ryšių porų susitikimas

Sektoriaus atsakinga pora Simona ir Vladas Bačiuliai savo namuose vaišingai priėmė poras, kurios šiai tarnystei pašauktos ateinančius 3 metus.

28796014_10215843139532096_8055501762696186632_n[1]    28661064_10215843138012058_8364146592114028465_n[1]

28661245_10215843146212263_4935218115459683991_n[1]    28575923_10215843141212138_5572301923799714935_n[1]

Kas jos tokios, kam jos reikalingos?
Ryšių poros tikslas ne revizuoti☺, bet išgirsti , išklausyti, pasidalinti ir kurti gilesnę tarpusavio bendrystę ir komandoje ir judėjime. 
Ryšių pora – laidas tarp komandos ir Atsakingos sektoriaus poros bei paties sektoriaus.
Jos suteikia galimybę pažinti komandas ir padeda sektoriui planuoti įvairias veiklas, rekolekcijų ar mokymų temas ir pan.
Ryšių pora atsakydama į šią tarnystę pasiruošusi tarnauti priskirtai komandai kaip įrankiai, nešti ją maldoje.
Kviečiame kiekvieną komandą priimti savo Ryšių porą draugiškai, su pasitikėjimu ir pagalba jiems sukuriant šiltus ryšius.
Kviečiame pasinaudoti Ryšių pora, išsakant savo lūkesčius, klausimus, sunkumus ar kt.
Norim palinkėti atvirų širdžių mums visiems.
Liekame maldos vienybėje.

2017 m. lapkričio 18 d. įvyko sektoriaus komandos susitikimas Telšiuose

Telšiuose, pas judėjimo dvasinį palydėtoją vyskupą Kęstutį Kėvalą įvyko sektoriaus komandos paskutinis posėdis. Jo metu buvo aptarti 3 metų nuveikti darbai Viešpaties garbei ir Lietuvos porų dvasiniam augimui.

Netrūko džiaugsmingos nuotaikos, linkėjimų, patarimų ir dovanėlių.

23755145_10214908660730710_5155294448990695141_n[1]

23755651_10214908659770686_5476417712265665310_n[1]

 

23844758_10214908655370576_2275707589526255582_n[1]        23844706_10214908651530480_6688970660158357037_n[1]

Susitikimo metu judėjimo sektoriaus atsakingos poros tarnystę ir visus dokumentus bei finansus Vaidilė ir Dainius Šumskai perdavė šiai tarnystei naujai pakviestai porai Simonai ir Vladui Bačiuliams.

Veišpats telaimina juos visuose jų keliuose, o Mergelė Marija telydi ir globoja savo apvaizda.

…Darykite viską ką Jis jums lieps.

2018 vasario 10 d. įvyko „Informacijos porų“ mokymai

Informacijos porų misija – pristatyti Dievo Motinos Komandų judėjimą Lietuvoje,

kuomet esame kviečiami į parapijas ar į įvairius susitikimus Lietuvos vyskupijose.

Šiai tarnystei atsiliepė ir mokymuose dalyvavo keletas porų. Informacijos sklaidą ir šią tarnystę koordinuoti sutiko Inesa ir Vidas Čaikauskai, kurie pasidalino savo įžvalgomis ir gairėmis. Visi buvome vieningi, kad pakviesti poras ir raginti ieškoti Dievo artumos gali ir geriausiai tuo pasitarnautų kiekviena judėjimo pora savo aplinkoje.

Tegul Viešpats būna jūsų tikrasis atlygis, o Jo garbė – jūsų iniciatyvų pagrindas ir tikslas.

Equipes Notre Dame judėjimas pristatytas Žemaičių Kalvarijoje

2018 sausio 20 dieną Telšių vyskupijos Šeimos centro darbuotojams ir savanoriams judėjimo atsakinga pora Simona ir Vladas Bačiuliai, bei judėjimo pora Vaidilė ir Dainius Šumskai pristatė Equipes Notre Dame judėjimą.

Šeimos centro darbuotojai tikisi, kad judėjimas bus labai naudingas šio krašto poroms, apie kurį daug buvo girdėję iš judėjimo dvasinio patarėjo ir naujo Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo. O dabar galėjo giliau ir gyvai susipažinti iš judėjimo porų pristatymo ir jų liudijimo.

Įvyko Lietuvos komandų narių susitikimas Šiluvoje 2017 m.

Visų Lietuvoje veikiančių Dievo Motinos komandų susitikimas įvyko Šiluvoje 2017 m. rugsėjo 2 d. šeštadienį. Susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis Šiluvos Šv. Mergelės Marijos gimimo bazilikoje, kurių metu savo tarnystę pradėjo nauja judėjimo atsakinga pora Simona ir Vladas Bačiuliai. Malonių teikiančioji (Rue du Bac) Dievo Motinos Marijos statulėlė padės visados jausti Marijos artumą ir vesti prie malonių šaltinio visas Lietuvos poras.

DMK 2017 rugsėjis-47

Pietavome Jono Pauliaus II namuose (M. Jurgaičio g. 5, Šiluva).

Judėjimo poras pasveikino ir gaires metams pristatė judėjimo dvasinis palydėtojas vysk. Kęstutis Kėvalas. Pora Jurgita ir Kipras Šimulynai (Vilniaus 1 komanda) pasidalino mintimis tema: „Kun. H. Kafarelis –  sutuoktinių apaštalas. Įspūdžiai iš savaitgalio judėjimo nariams Prancūzijoje“œ.

Bernadeta Mališkaitė SJE, kalbėjo tema: „Nesmurtinis bendravimas – raktas į sutarimą“.

Agapės metu giesmėmis ir dainomis visus džiugino diakonas Vincentas Lizdenis.

Belieka laukti kito susitikimo.

Rekolekcijos su t. P. D. Markovitz OP, ŠILUVA

Lietuvos sutuoktinių poroms gegužės 19-21 d. vyko rekolekcijos, kurias vedė iš Prancūzijos į Lietuvą atvykęs t. Paul Dominique Marcovitz OP. 
 _____________________________________________________
Rekolekcijų temos:
I. Tėvas Henris Kafarelis – santuokos apaštalas.
II. Santuokinis dvasingumas.
III. Seksualumas – sutuoktinių kelias į šventumą.
IV. Buvimas DM komandoje.

V. Tėvas Henris Kafarelis – vidinės maldos mokytojas.

Norintys gauti rekolekcijų audio įrašą, galite kreiptis į judėjimo atsakingą porą.

__________________________________________________

Rekolekcijos Šiluvoje
Judėjimo rekolekcijos Šiluvoje su tėvu Paul-Dominique Marcovits, 2017 m.
 Dominikonas tėvas Paul-Dominique Marcovits yra daugelio rekolekcijų vedėjas ir televizijos programos „Viešpaties diena“ transliuojamų Mišių pamokslininkas. Taip pat yra nacionalinis Dievo Motinos komandų dvasinis patarėjas Prancūzijoje. Tėvas Marcovits buvo atsakingas už visų dokumentų paruošimą kun. Henrio Kafarelio beatifikacijos bylai, taigi yra tikras tėvo Kafarelio gyvenimo, darbų ir minčių žinovas. Lietuviškai yra išverstos dvi jo knygos: Mažieji palaiminimai, Katalikų pasaulio leidiniai 2005, Mokytojau, paaiškink mums! Mokinių klausimai Jėzui, Katalikų pasaulio leidiniai 2008