Įvyko Lietuvos komandų narių susitikimas Šiluvoje

Visų Lietuvoje veikiančių Dievo Motinos komandų susitikimas įvyko Šiluvoje 2017 m. rugsėjo 2 d. šeštadienį. Susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis Šiluvos Šv. Mergelės Marijos gimimo bazilikoje, kurių metu savo tarnystę pradėjo nauja judėjimo atsakinga pora Simona ir Vladas Bačiuliai. Malonių teikiančioji (Rue du Bac) Dievo Motinos Marijos statulėlė padės visados jausti Marijos artumą ir vesti prie malonių šaltinio visas Lietuvos poras.

DMK 2017 rugsėjis-47

Pietavome Jono Pauliaus II namuose (M. Jurgaičio g. 5, Šiluva).

Judėjimo poras pasveikino ir gaires metams pristatė judėjimo dvasinis palydėtojas vysk. Kęstutis Kėvalas. Pora Jurgita ir Kipras Šimulynai (Vilniaus 1 komanda) pasidalino mintimis tema: „Kun. H. Kafarelis –  sutuoktinių apaštalas. Įspūdžiai iš savaitgalio judėjimo nariams Prancūzijoje“œ.

Bernadeta Mališkaitė SJE, kalbėjo tema: „Nesmurtinis bendravimas – raktas į sutarimą“.

Agapės metu giesmėmis ir dainomis visus džiugino diakonas Vincentas Lizdenis.

Belieka laukti kito susitikimo.

Rekolekcijos su t. P. D. Markovitz OP, ŠILUVA

Lietuvos sutuoktinių poroms gegužės 19-21 d. vyko rekolekcijos, kurias vedė iš Prancūzijos į Lietuvą atvykęs t. Paul Dominique Marcovitz OP. 
 _____________________________________________________
Rekolekcijų temos:
I. Tėvas Henris Kafarelis – santuokos apaštalas.
II. Santuokinis dvasingumas.
III. Seksualumas – sutuoktinių kelias į šventumą.
IV. Buvimas DM komandoje.

V. Tėvas Henris Kafarelis – vidinės maldos mokytojas.

Norintys gauti rekolekcijų audio įrašą, galite kreiptis į judėjimo atsakingą porą Dainių ir Vaidilę Šumskus.

__________________________________________________


Dominikonas tėvas Paul-Dominique Marcovits
yra daugelio rekolekcijų vedėjas ir televizijos programos „Viešpaties diena“ transliuojamų Mišių pamokslininkas. Taip pat yra nacionalinis Dievo Motinos komandų dvasinis patarėjas Prancūzijoje. Tėvas Marcovits buvo atsakingas už visų dokumentų paruošimą kun. Henrio Kafarelio beatifikacijos bylai, taigi yra tikras tėvo Kafarelio gyvenimo, darbų ir minčių žinovas. Lietuviškai yra išverstos dvi jo knygos: Mažieji palaiminimai, Katalikų pasaulio leidiniai 2005, Mokytojau, paaiškink mums! Mokinių klausimai Jėzui, Katalikų pasaulio leidiniai 2008

Atsakingosios poros ir dvasinio patarėjo kvietimas atvykti į susitikimą Fatimoje

large_moura1     pe_jacinto_farias1

Štai laiškai, kuriais tarptautinės komandos (ERI) atsakingoji pora To ir Ze ir šios komandos dvasinis patarėjas kun. Farias drąsina mus ir kviečia visas Lietuvos komandas atvykti į viso pasaulio komandų susitikimą Fatimoje 2018 metais liepos mėnesį.

Šiame susitikime laukiama apie 10 000 dalyvių! Tai bus ypatingai praturtinanti patirtis!
Labai labai kviečiame apsispręsti vykti ir parašyti mums apie savo apsisprendimą iki š. m. spalio 15 dienos.
Susitikime Fatimoje!

2016-09-22 Equipes Notre Dame judėjimo pristatymas Marijos radijuje

dmk-2

Nepaprastai džiaugiamės, jog 2016 rugsėjo 22 – 23 dienomis mus aplankė nuostabi atsakingųjų ryšių pora Georges ir Mahassen iš Libano. Ši pora dalyvavo Marijos radijo laidoje „Aktualijos“.  Joje mūsų svečiai nuostabiai dalijosi apie savo asmeninį poros kelią ir visą Dievo Motinos komandų judėjimą.

Svečiai aplankė vysk. Kęstutį Kėvalą, o taip pat susitiko su mūsų sektoriaus komanda.

Džiaugiamės jų dideliu palaikymu, nuoširdumu ir šiltumu!

Visų pasaulio Equipes Notre-Dame judėjimo komandų susitikimas Fatimoje 2018 m.

2018 metais liepos 16-21 dienomis visos Equipes Notre-Dame judėjimo komandos vyksta į pasaulinį susitikimą Fatimoje.

Mūsų judėjimas Lietuvoje iki š. m. spalio 15 dienos turime atsiųsti organizatoriams vykstančių porų skaičių, atsakingą porą už organizavimą ir atsakingą porą už ryšius.

Kviečiame visas judėjimo poras Lietuvoje ryžtis vykti į šį susitikimą ir raginti vieni kitus. Norintys vykti siųskite savo kontaktus el. paštu: info@equipes-notre-dame.lt.

Informacinį filmuką galite pamatyti čia:

Fatima 2018

2016-08-15 iš END pasiekė 2016-2017 metų kasmėnesinių susitikimų skaitiniai anglų kalba

2016-08-15 iš tarptautinio judėjimo gavome parengtus 2016-2017 metų kasmėnesinių susitikimų skaitinius anglų kalba.

Ieškosime galimybės juos išversti į Lietuvių kalbą, kad būtų galima pasiūlyti komandoms juos naudoti kaip skaitinius mūsų kasmėnesiniams susitikimams.

Visą dokumentą galite rasti skiltyje „Judėjimas. Dokumentai“.

2016-09-03 Į Lietuvių kalbą išverstas END dokumentas apie poros pokalbį (prisėdimą)

Į Lietuvių kalbą išverstas END dokumentas „Siekis prisėsti“.

Tai praktinis vadovas poroms, siekiančioms vis labiau išgyventi santuokinę bendrystę pokalbio metu Dievo akivaizdoje. Šis vadovas turėtų palengvinti mums kelius ieškant abipusio supratino ir dvasinio sutuoktinio gyvenimo pažinimo. Dėkojame tarptautiniam Equipes Notre-Dame judėjimui už suteiktą dokumentą prancūsų kalboje.

Visą dokumentą galite rasti skiltyje „Judėjimas. Dokumentai“.

2016-06-11 Įvyko naujų komandų palydinčiųjų porų mokymai

2016 m. birželio 11 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko naujų komandų palydinčiųjų porų mokymai. Aštuonios judėjimo poros pasirengė palydėti naujas komandas pirmuosius jų dvasinės kelionės metus pagal judėjimo numatytą tvarką.

Viešpats jus telaimina ir pripildo jus savo Šventosios Dvasios, kad vestumėte juos Dievo jiems iš meilės numatytais keliais.

Dainius ir Vaidilė Šumskai
atsakingoji pora Lietuvoje