Su Šv. Kalėdom brangieji!

“ŠIANDIEN DOVYDO MIESTE MUMS GIMĖ IŠGANYTOJAS. JIS YRA VIEŠPATS MESIJAS.“ Lk 2,11 Brangiosios poros ir kunigai, Šiuo įtemptu laiku, ieškant vilties, ramybės ir džiaugsmo, kviečiame stipriai atsiremti į Dievo Motiną Mariją, kaip paguodos ir vilties žvaigždę, kuri užkurs mūsų šeimų rusenančius dvasinius židinius, teikdama stiprybės, džiaugsmo ir vilties. Būkite džiaugsmingi, pripildyti malonių, nes Viešpats su…
Read more