Metinės temos

Tarptautinio judėjimo susitikimams parengti skaitiniai lietuvių kalba:

DIEVO MOTINOS KOMANDŲ METŲ KNYGA-knyga skirta naujai susibūrusioms komandoms

IŠ NAUJO PERŽVELKIME SIEKIUS

Tarptautinio judėjimo susitikimams parengti skaitiniai anglų kalba:

NOT WALLS BUT BRIDGES Challenges for the Family 2016 – 2017