Metinės temos

Tarptautinio judėjimo susitikimams parengti skaitiniai lietuvių kalba

„ATEIKITE IR PAMATYSITE…“ – tema skirta naujai susibūrusios komandos nariams

„ATEIKITE IR PAMATYSITE…“ – tema skirta naujai susibūrusiai komandai, antraisias metais

„IŠ NAUJO PERŽVELKIME SIEKIUS“ – siekiantiems atnaujinti pastangas įgyvendinant siekius

„KOMANDOS SUSITIKIMAS“ – tema skirta atnaujinti komandos gyvenimą

„TĖVAS KAFARELIS – SANTUOKOS PRANAŠAS“ – ši tema augina norą dar geriau pažinti Tėvą Kafarelį ir nuostabius jo tekstus apie šventumą per santuokinį pašaukimą

„AŠTUONI PALYGINIMAI POROS GYVENIMUI“ – viltis ištikus gyvenimo sunkumams ir krizėms

„BŪTI TĖVAIS“ – šioje temoje aptariamos svarbiausios vaikų ugdymo temos (bendravimas, autoritetas, pasitikėjimas ir kt.)

„PSALMĖS POROS GYVENIMUI“ – įvairūs sutuoktinių gyvenimo momentai meldžiantis kartu su psalmėmis

„MEILĖ IR SANTUOKA“ – apie santuokinį gyvenimą einant link šventumo, laimės ir meilės

„DIEVO ŽODIS YRA GALINGAS: KLAUSYKIME JO “ – mokymąsis įsiklausyti į Dievo žodį

Tarptautinio judėjimo susitikimams parengti skaitiniai anglų kalba

„NOT WALLS BUT BRIDGES“ – challenges for the family (2016 – 2017)

Naujai ruošiamos Dievo Motinos komandų temos (Naujiena!!!)

„Apaštalų darbai“

„GAUDETE ET EXSULTATE“ („Būkite linksmi ir džiūgaukite“) – apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje

„GYVYBĘ TEIKIANTYS SAKRAMENTAI“

„LAUDATO SI“ – susitikimų vadovas

„MAGNIFICAT“

„EVANGELIJA PAGAL ŠV. MORKŲ“

„EVANGELIJA PAGAL ŠV. MATĄ“

„EVANGELIJA PAGAL ŠV. LUKĄ“

„ŠVENTOJO JONO SKAITYMAS“