2014-11-29 Įvyko pirmasis Lietuvos sektoriaus DMK tarybos susitikimas

2014 m. lapkričio 29 d. įvyko pirmasis tarybos, į kurios sudėtį įeina beveik visų komandų deleguotos poros, susitikimas Kaune. Kiekviena tarybos pora, pagal vidinį širdies paraginimą prisiėmė atsakomybę už tam tikrą tarybos funkcijų vykdymą (įskaitant bet neapsiribojant renginių organizavimu, sielovada, finansų valdymu ir judėjimo plėtra). Sektoriaus atsakingąja pora sutiko eiti ir buvo deleguoti Dainius ir Vaidilė Šumskai. Dvasiniu Lietuvos sektoriaus tarybos palydėtoju sutiko būti Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas esantis 2-oje Kauno komandoje. Tokiu būdu susiformavo judėjimo sektoriaus Lietuvoje valdymo ir funkcionavimo komanda. Taryboje yra asmenų, kurie turi renginių organizavimo, vertėjo (iš prancūzų, anglų kalbų), sielovados, religinio švietimo, renginių vedimo, projektų valdymo, komunikacijos, bendruomenės narių motyvacijos ir palaikymo kompetencijų.