Įvyko Lietuvos komandų narių susitikimas Šiluvoje 2017 m.

Visų Lietuvoje veikiančių Dievo Motinos komandų susitikimas įvyko Šiluvoje 2017 m. rugsėjo 2 d. šeštadienį. Susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis Šiluvos Šv. Mergelės Marijos gimimo bazilikoje, kurių metu savo tarnystę pradėjo nauja judėjimo atsakinga pora Simona ir Vladas Bačiuliai. Malonių teikiančioji (Rue du Bac) Dievo Motinos Marijos statulėlė padės visados jausti Marijos artumą ir vesti prie malonių šaltinio visas Lietuvos poras.

Pietavome Jono Pauliaus II namuose (M. Jurgaičio g. 5, Šiluva).

Judėjimo poras pasveikino ir gaires metams pristatė judėjimo dvasinis palydėtojas vysk. Kęstutis Kėvalas. Pora Jurgita ir Kipras Šimulynai (Vilniaus 1 komanda) pasidalino mintimis tema: „Kun. H. Kafarelis –  sutuoktinių apaštalas. Įspūdžiai iš savaitgalio judėjimo nariams Prancūzijoje”œ.

Bernadeta Mališkaitė SJE, kalbėjo tema: „Nesmurtinis bendravimas – raktas į sutarimą”.

Agapės metu giesmėmis ir dainomis visus džiugino diakonas Vincentas Lizdenis.

Belieka laukti kito susitikimo.