Fatima 2018

2018 m. liepos 16-21 d. Fatimoje (Portugalija) vyko XII pasaulio Equipes Notre Dame (Dievo
Motinos komandų) susitikimas. Penkias dienas 8,500 dalyvių iš 87 pasaulio šalių kartu meldėsi,
klausėsi pranešimų ir porų liudijimų, dalyvavo rožinio maldoje (rožinio malda skambėjo 10 kalbų,
tarp jų ir lietuviškai), stilizuotame kryžiaus kelyje, lankė miuziklą „Fatima šiandien“ ir visų
pasaulio regionų prisistatymų Expo palapinę. Susirinkę poros ir 400 kunigų džiaugėsi pakilia
bendryste prie pusryčių, pietų ir vakarienės stalo, darbo mažose grupelėse metu. Kiekvieną rytą
pradėjome Sūnaus palaidūno palyginimo meditacijomis, kurias pateikė tėvas Jose Tolentino – tikras
sutuoktinių gyvenimo žinovas. Giliais pranešimais bei savo dalyvavimu Dievo Motinos komandas
pagerbė Lisabonos patriarchas kardinolas Manuel Clemente, Ispanijos kardinolas Blazquez Perez,
kardinolas Peter Truskon (Gana), Dikasterijos atsakingos už integralios žmogaus raidos skatinimą
vadovas Vatikane. Porų liudijimai raiškiai kalbėjo apie šiandienius iššūkius šeimai visame
pasaulyje, o Musulo (Irake) arkivyskupo emerito Basilios Georges Casmoussa pasakojimas apie tai,
kaip jis buvo ISIS pagrobtas jautriai atskleidė atleidimo temą. Lietuviams jau pažįstamo Paul
Dominique Markovits OCD ir Jean Allemand (buvusio asmeninio kun. Kafarelio sekretoriaus)
pranešimas apie judėjimo įkūrėją kun. Henrį Kafarelį priminė kaip jautriai ir kantriai šis sutuoktinių
apaštalas lydėjo poras. Nuostabi patirtis dalyvauti kartu su kitomis 4000 porų sutuoktinių pokalbyje
(pareiga prisėsti) visiems susėdus centrinėje aikštėje! Visų dalyvavusiųjų maldų intencijos susijungė
kasdieniniame šv. Mišių šventime, o kulminacija buvo santuokos pažadų atnaujinimas, vėl
apsimainant organizatorių kiekvienai porai paruoštais žiedais, paskutiniąją liepos 21 d.! Tai buvo
tikra tikėjimo, vilties ir bendrystės šventė.

Nuotraukų galeriją kviečiame žiūrėti čia .