Paskutinis sektoriaus komandos posėdis Telšiuose 2017 m.