Sveikinimas eminencijai Sigitui Tamkevičiui

Jūsų Eminecija Kardinole Sigitai,

1988 m. lapkričio 6 d. Kybartų „Eucharistinio Išganytojo“ bažnyčioje iš tremties sugrįžęs tuomet dar tik klebonas pamoksle Jūs kalbėjote: „… Ačiū, kad meldėtės, ačiū, kad badavote, kurie ištvermingai laukėte, buvote solidarūs ir nepabėgote nuo kryžiaus, Apvaizdos pastatyto mūsų tarpe. Šiandien jaučiu jūsų pagarbą. Bet ji priklauso ne man – Dievui. Dievas akivaizdžiai penkis su puse metų mane vedė, daugelį kartų jutau savo didelį trapumą, silpnumą, ir jei ne Dievo Apvaizdos vedimas, galbūt šis kryžius būtų per daug sunkus …”

Šiandien, po kiek daugiau nei trisdešimties metų, 2019 m. spalio 5 d., Dievo Motinos Komandų judėjimo vardu sveikiname Jus garbingo paskyrimo Kardinolu proga. Džiaugiamės ir dėkojame Jums už Jūsų meilę, nepalaužiamą ištikimybę Kristui ir Tiesai, sudėtą auką ant Dievo ir Tėvynės aukuro. Ačiū Jums, kad ištvermingai nešėte tarnystės ir atsidavimo kryžių, nenumetėte, nenusikratėte jo ir kaip tuomet sakėte: „ … Aš žinojau, ko jūs iš manęs norite, žinojau, kad jūs meldžiatės, žinojau, kad jūs mylite, ir šitai stiprino, guodė mane ir neleido padaryti nė vieno žingsnio į šalį…“ Šiandien dar kartą norime Jums priminti: mylime Jus, meldžiamės už Jus, remiame ir prašome Dievo Apvaizdos, kad kartu su Jumis atiduotume savo jėgas bendram tikslui – dirbti, kovoti, gyventi taip, kad mūsų gyvenime būtų šviesiau ir gražiau.

 

Su meile ir dėkingumu,

Lietuvos Dievo Motinos komandos