Kasmetinis DMK susitikimas Šiluvoje (2020 09 05)

Prieš didžiuosius Šilinių atlaidus, rugsėjo 5 dieną, Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčioje, į kasmetinį judėjimo susitikimą susirinko gausus Dievo motinos komandų būrys. Šiais metais padėkojome Simonai ir Vladui Bačiuliams, Lietuvos DMK atsakingai porai, kurie visa savo širdimi tris metus tarnavo šiam judėjimui. Taip pat pasveikinome ir palaiminome naująją judėjimo atsakingą porą Severiną ir Mindaugą Šedžius.
Taip pat kasmetiniame susitikime galėjome susipažinti su visomis tarnaujančiomis poromis (palydinčios, ryšių ir sektoriaus), kurios atlieka labai svarbius, kartais nevisai pastebimus darbus.
Vėliau turėjome progos pasidalinti ir padiskutuoti mažesnėse grupelėse. O po diskusijų laukė skaniausias tortas ir smagi muzika bei bendravimas ir bendrystė.
Dalinamės keliomis šio savaitgalio akimirkomis čia.