Su Šv. Kalėdom brangieji!

“ŠIANDIEN DOVYDO MIESTE MUMS GIMĖ IŠGANYTOJAS. JIS YRA VIEŠPATS MESIJAS.“ Lk 2,11

Brangiosios poros ir kunigai,

Šiuo įtemptu laiku, ieškant vilties, ramybės ir džiaugsmo, kviečiame stipriai atsiremti į Dievo Motiną Mariją, kaip paguodos ir vilties žvaigždę, kuri užkurs mūsų šeimų rusenančius dvasinius židinius, teikdama stiprybės, džiaugsmo ir vilties. Būkite džiaugsmingi, pripildyti malonių, nes Viešpats su mumis yra visuomet.

Tespindi nušvitusi Betliejaus žvaigždė Jūsų širdyse ir jokie rūpesčiai, nerimas ar baimė teneužgožia jos.

Su Šv. Kalėdom brangieji!

Dievo Motinos Komandų Lietuvoje atsakingoji pora,
Severina ir Mindaugas Šedžiai