Norime Jus nuoširdžiai pasveikinti su Kristaus Prisikėlimo švente

Norime Jus nuoširdžiai pasveikinti su Kristaus Prisikėlimo švente. Meldžiame jums visiems gausios Viešpaties palaimos jūsų kasdienybėje.
Velykos būtent tas laikotarpis kai atsiskleidžia mūsų tikėjimo esmė ir tikslas.
Būtent gilus ir tikras tikėjimas apie prisikėlimą suteikia mums nepajudinamą viltį, kuri yra tvirtas pagrindas mūsų kasdienybėje, kuri pilna pasaulio dvasios ir gundymų.
Viltis suteikia mums pagrindą džiaugtis, nušviečia
mūsų kasdienybę Kristaus šviesa ir stiprina mus visuose sunkumuose, kurie atrodo per sunkūs. Kaip Vyskupas Juozas Matulaitis yra pasakęs „Vilties kuliminacija – šventumas, kuris taip retas mūsų kasdienybėje, kuris yra vienintelis tikrai prasmingas ir vertas žmogaus gyvenimo siekis, nes būti šventu – reiškia atsiverti Dievo veikimui mumyse, būti kartu su Dievu, būti laimingu.
„Viešpats tikrai prisikėlė!“ (Lk 24, 34). Todėl džiaukimės ir būkime laimingi.
Jūsų brolis ir sesė maldoje,
Severina ir Mindaugas
Taip pat prašome skaityti mūsų Velykinį naujienlaiškį