Naujos temos ateinančiam 2021-2022 metų sezonui

2021-2020 sezonas
Ateinančiam DMK sezonui (2021-2022 metų) jau yra paruoštos dvi naujos temos:
 
1. Evangelija pagal Šv. Morkų (antrieji metai)
Evangelija pagal šv. Morkų sudaryta iš šešiolikos skyrių, tad ši tema yra iš šešiolikos
dalių, kurias galima studijuoti per dvejus metus, nes per metus įvyksta aštuoni susitikimai,
neskaičiuojant sezono atidarymo ir apžvalginio susitikimų.
 
2. Krikščioniška pora – šeimos ir visuomenės atnaujinimo raugas.
Tai Tarptautinio DMK judėjimo atsakingosios komandos rekomenduojama, visam DMK judėjimui skirta tema, kuri siejasi su judėjimo ateinančio sezono (2021-2022) kryptimi.
Apie krikščioniškas šeimas ir sutuoktinius, kas šiuo metu yra labai aktualu.
Temos „Krikščioniška pora – šeimos ir visuomenės atnaujinimo raugas“ studijoms siūloma medžiaga daugiausia imama iš Enciklikos Laudato Si, Tėvo Henri Kafarelio minčių ir kitų
Katalikų Bažnyčios dokumentų. Temoje aptariamas komandoms priklausančios krikščionių poros požiūris į šeimos santykio su Dievu ir pasauliu problematiką, taip pat kokiu būdu ji
atnaujina ir keičia tą pasaulį, kuriame gyvena.