Kvietimas sutuoktiniams, Vievis Rugsėjo 4 d.

Kviečiame visus rugsėjo 4 d. (šeštadienį) į Vievio Šv. Onos bažnyčią:

17:30 val. giedosime ir kalbėsime Dievo gailestingumo vainikėlį.
18:00 val. iškilmingose šv. Mišiose melsimės už šeimas, dėkosime Dievui už visas sakramentines malones ir atnaujinsime Santuokos įžadus.

Asta ir Mindaugas iš Vievio DMK.