Novena pagerbti tėvo Henri Caffarel mirties metines

2021 m. rugsėjo 18 d. bus 25 -osios tėvo Henri Caffarel mirties metinės.
Edgardo ir Clarita Bernal, DMK Tarptautinės komandos atsakingoji pora ir visi tarptautinės komandos nariai su Tėvo Kafarelio draugų asociacijos nariais paruošė novenos meditacijas, švęsti šią sukaktį ir pagerbti tėvo Henri Kafarelio atminimą.

Ši novena prasidės 2021 m. rugsėjo 10 ir tęsis iki rugsėjo 18 d.

Kiekvieną dieną ERI svetainėje bus paskelbtas vaizdo įrašas. Kasdienio vaizdo įrašo metu bus Tėvo Kafarelio garso ar vaizdo įrašo ištrauka, o po to – malda ir maldos intencija. Novenos malda baigiama „Magnificat“ malda ir malda Tėvo Kafarelio kanonizavimui.
Ši novena – tai galimybė melstis kartu su bendruomene ir padėkoti už Tėvą Kafarelį.
Įkeliame įžanginį vaizdo įrašą.

Dalinamės nuoroda
https://neuvainecaffarel.equipes-notre-dame.com/en/

Malda Tėvo Kafarelio kanonizavimui