Nauja tema „Tarnystė sekant Marijos pavyzdžiu“

Mielos Dievo Motinos komandų šeimos,

Kai kuriose pasaulio vietose, šiauriniame pusrutulyje, DIEVO MOTINOS KOMANDŲ darbo metai prasideda vasaros pabaigoje. Štai kodėl TARPTAUTINĖ ATSAKINGOJI KOMANDA (ERI) mano, kad temą, kurią ji pateikia judėjimui, komandos nariai nagrinės nuo 2022 m. rugsėjo iki 2023 m. liepos mėn. vienose vietovėse ir nuo 2023 m. vasario iki gruodžio mėn. – kitose. Šiais metais nagrinėjama tema, be abejo, visiškai atitinka 2018 m. Fatimos susitikimo nustatytas gaires, kurių pagrindinis tikslas šiais metais yra „Tarnystė sekant Marijos pavyzdžiu“.

Jau keletą kartų minėjome, kad mūsų judėjimo, kuris yra ne kas kita, kaip dvasia, skatinanti dirbti pagal Dievo valią, paslaptyje slypi pagrindinis principas, įtvirtinantis įspaudą, nusiteikimą, kuris mus identifikuoja: esame į Kristų orientuotas judėjimas, kuris susiburia Kristaus vardu; per savo Dvasią jis maitina mūsų tikėjimą ir skatina jį augti, leisdamas mums kiekvieną dieną būti didesnėje bendrystėje su Dievu.

Bet kodėl tada DIEVO MOTINOS KOMANDOS?

Štai kaip atsako pats tėvas Kafarelis:

„Jūs susirenkate ieškoti Kristaus, sekti juo, jam tarnauti. Jums nepavyks to pasiekti be
vedlio. Ir nėra geresnio vedlio už Mergelę. Norėčiau, kad mūsų komandos parodytų
tikėjimą visagaliu Dievo Motinos švelnumu, kad kiekviena šeima patirtų tą pasitikėjimą ir
saugumą, kuris gyvena mažylių širdyse, kai šalia yra jų motina. Norėčiau, kad tai būtų
vienas iš mūsų judėjimo bruožų. Tada būčiau labiau tikras dėl ateities […] Tada komandos
bus apsaugotos nuo intelektualumo ir kritinio mąstymo – tai ir yra vienas svarbiausių
krikščionio artumo su Dievo Motina privalumų. Širdys išsaugos nuolankumą: kas galėtų
apgaudinėti Dievo Motiną? “.

Būtent šiuo tikslu tėvas Kafarelis 1947 m., paskelbdamas mūsų judėjimo įkūrimo chartiją, pavadino judėjimą DIEVO MOTINOS KOMANDOMIS ir paskyrė jį Marijos globai; 1954
m., t.y. po septynerių metų (septyneri metai – tai proto amžius, pasak tėvo Kafarelio!) Dievo Motinos Komandos patvirtino šią iniciatyvą Lurde, švenčiant Sekmines, jai pašvęsdamos šį judėjimą.

Štai ką šia tema tėvas Kafarelis rašė straipsnyje „DIDINGA DIENA“:

„Šventasis Jonas, išgirdęs Jėzaus žodžius: „Štai tavo motina“, nusivedė tave į savo namus.
Visi mūsų komandų namai tau atviri, Marija: gyvenk su mumis. Mokyk mus apie savo Sūnų.
Išmokyk mus jį mylėti ir juo sekti. Saugok mūsų vaikus ir skatink, kad daugelis jų atrastų
kunigystės ir religinį pašaukimą. Tegul tavo malda suteikia mūsų šeimoms Šventosios
Dvasios dovanų pilnatvę, kaip ji ją suteikė apaštalams, susirinkusiems Paskutinės
vakarienės salėje. Ir kad nuo šiol mes negalėsime, kaip apaštalai, neskelbti Magnalia Dei,
Dievo stebuklų, o ypač santuokos sakramento stebuklų tiems, kurie jų nežino. „

Ši knygelė, kaip teigiama jos redaktorių įžangoje, bus kelionė, kuri, sekant Marijos pavyzdžiu, leis mums suvokti visus mūsų buvimo komandos nariu ir mūsų tarnybos aspektus, kad, kaip ir ji, galėtume būti švelnumo ir gailestingumo vektoriai ten, kur galime pastebėti, kad vyno trūksta.

Dabar kiekvienas iš jūsų, Dievo Motinos Komandų poros ir kunigai-dvasiniai patarėjai, turi ją parašyti dar kartą, šį kartą iš savo patirties ir apmąstymų, kad žodžiai liudytų gyvenimą,
gausų, įkūnytą ir vaisingą.

Šiuo metu, kai judėjimui rašome šios knygelės pratarmę, mums skauda širdis, tikime – ir jums, dėl beprasmiško karo, niokojančio ukrainiečius. Visi Ukrainos žmonės, o ypač mūsų broliai DMK judėjimo nariai, tikisi mūsų paramos, mūsų solidarumo ir mūsų bendrystės dvasia ir malda.

Kaip tėvas Kafarelis prieš 75 metus, mes atiduodame į jos užtariančias rankas konflikto sprendimą ir visą Judėjimą – pavedame jį mūsų Motinai Mergelei Marijai, kuri yra visų
pasaulio kenčiančiųjų globėja, pritarianti mūsų troškimui jai tarnauti ir ja sekti, kad ji ir toliau būtų mūsų šviesa ir vedlys kelyje link Dievo.

Tebūnie

Clarita ir Edgardo BERNAL
Tarptautinė atsakingoji pora
Paryžius, 2022 m. kovo mėn.

 

DMK-tema-2022-2023 Tarnystė Marijos pavyzdžiu