Kvietimas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų Šv. Mišias rugsėjo 10 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti

Krikščioniško sutuoktinių ir kunigų judėjimo
Dievo Motinos komandų šeimas
Šiluvoje švenčiant didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus
2022 metų rugsėjo 10-ąją, Šeimų ir jaunimo dieną,
12 val. dalyvauti Šventosiose Mišiose,
kuriose kartu su jaunimu, mamomis, tėvais, vaikais, močiutėmis, seneliais
melsimės už tvirtą ryšį šeimose, kad jose visi solidariai prisiimtų
vargus ir džiaugsmus.

Aikštėje: 11 val. dienai skirta katechezė, 11.30 val. – Rožinio malda.

+ Kęstutis KĖVALAS
Kauno arkivyskupas metropolitas