END Kolegijos susitikimas Brazilijoje

„Brangūs judėjimo nariai, esame dėkingi jums ir Dievui, kuris lydėjo visos kelionės metu į END kolegijos susitikimą čia Brazilijoje, Aparasidos mieste. Šiais metais kolegijos tema „Kurti įžvalgiai”, remiantis evangelija pagal Luką – „28 Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti. 29 Kad kartais, padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų: 30 ‘Šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti'”.

Dievas mus kiekvieną veda kūrybos ir statymo keliu, jis kviečia mus kiekvieną prisidėti kurti kartu su juo. Kviečia nebijoti, eiti kartu su juo. Šiuo kvietimu mes pradėjome savo kasmetinę kelionę su tarptautine Dievo Motinos komandų kolegija.
Esame be galo dėkingi, jog šioje kelionėje jūs esate mūsų bendradarbiai, todėl stengsimės Viešpaties vedini parvežti jums visiems gausių vaisių, kad mūsų bendruomenė gyvuotų Dievo Tėvo malonėje ir šlovėje.

Jūsų neverti tarnai vedini Aparesidos Mergelės iš Brazilijos”Severina ir Mindaugas Šedžiai

Foto galerija