Kvietimas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų Šv. Mišias rugsėjo 10 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti Krikščioniško sutuoktinių ir kunigų judėjimo Dievo Motinos komandų šeimas Šiluvoje švenčiant didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus 2022 metų rugsėjo 10-ąją, Šeimų ir jaunimo dieną, 12 val. dalyvauti Šventosiose Mišiose, kuriose kartu su jaunimu, mamomis, tėvais, vaikais, močiutėmis, seneliais melsimės už tvirtą ryšį šeimose, kad jose visi solidariai prisiimtų vargus ir džiaugsmus.…
Read more