Kategorija: Sveikinimai

Velykų sveikinimas

Tegu Prisikėlęs Viešpats po visų neramumų ir išgyvenimų pripildo Jūsų širdis šviesos. Išlikite stiprūs Kristuje, nes tik Jis vienintelis mūsų gelbėtojas. Su Kristaus Pergale. DMK judėjimo Lietuvoje atsakinga pora

Norime Jus nuoširdžiai pasveikinti su Kristaus Prisikėlimo švente

Norime Jus nuoširdžiai pasveikinti su Kristaus Prisikėlimo švente. Meldžiame jums visiems gausios Viešpaties palaimos jūsų kasdienybėje. Velykos būtent tas laikotarpis kai atsiskleidžia mūsų tikėjimo esmė ir tikslas. Būtent gilus ir tikras tikėjimas apie prisikėlimą suteikia mums nepajudinamą viltį, kuri yra tvirtas pagrindas mūsų kasdienybėje, kuri pilna pasaulio dvasios ir gundymų. Viltis suteikia mums pagrindą džiaugtis,…
Read more

Su Šv. Kalėdom brangieji!

“ŠIANDIEN DOVYDO MIESTE MUMS GIMĖ IŠGANYTOJAS. JIS YRA VIEŠPATS MESIJAS.“ Lk 2,11 Brangiosios poros ir kunigai, Šiuo įtemptu laiku, ieškant vilties, ramybės ir džiaugsmo, kviečiame stipriai atsiremti į Dievo Motiną Mariją, kaip paguodos ir vilties žvaigždę, kuri užkurs mūsų šeimų rusenančius dvasinius židinius, teikdama stiprybės, džiaugsmo ir vilties. Būkite džiaugsmingi, pripildyti malonių, nes Viešpats su…
Read more