Kasmėnesinis susitikimas

Kasmėnesinis susitikimas

Komanda nėra savitikslė – tai priemonė patarnauti jos nariams. Ji suteikia:

 • bendrą maldos ir pasidalijimo laiką,
 • veiksmingą tarpusavio pagalbą žengiant Viešpaties link ir liudijant apie Jį.

Nė viena pora neprisideda į komandą verčiama, nė viena jėga nepasilieka. Bet iš narių reikalaujama lojalumo kitoms poroms, Judėjimo mokymui ir pedagogikos praktikavimo, taip pat tvirto apsisprendimo būti aktyviems ir laikytis ištikimybės Dvasiai.

Komandos susitikimas

Komandos susitikimas yra svarbus pasidalijimo tarp narių momentas, atliekamas broliškos meilės aplinkoje. Tarpusavio meilė yra reikli ir negali kilti iš pasyvios nuostatos. Dalijimuisi reikia tarpusavio pasitikėjimo ir kiekvieno komandos nario diskretiškumo.

Susitikimą sudaro penkios dalys, ir kiekvienai jų reikia skirti pakankamai laiko:

 • Valgymas;
 • Bendras pasidalijimas;
 • Bendruomeninė malda;
 • Pasidalijimas siekiais;
 • Pasikeitimas įžvalgomis apie studijuojamą temą.

Punktų eiliškumas gali kisti priklausomai nuo komandos poreikių.

Valgymas

„Savo namuose jie laužydavo duoną, su džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi.“ (Apd 2, 46)

Susitikimas dažniausiai prasideda nuo valgymo. Svarbu, kad maistas būtų paprastas.

Bendras pasidalijimas

„Visų pirma turėkite apsčiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę.“ (1 Pt 4, 8)

Tai svarbus tarpusavio pagalbos metas. Komandos nariai dalijasi savo kasdienio gyvenimo rūpesčiais, apaštaliniais įsipareigojimais, savo džiaugsmais, lūkesčiais ir problemomis. Tik atidžiai įsiklausant į kiekvieną žmogų gali augti tikra ir autentiška draugystė.

Bendruomeninė malda

„Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti.“ (Lk 18, 1)

Malda yra esminis kiekvienos komandos gyvenimo elementas. Ji yra susitikimo centras ir viršūnė, kartais ji gali virsti Eucharistijos šventimu, pritarus komandos dvasios patarėjui.

Pasidalijimas siekiais

„Siekdami neveidmainiškos brolių meilės, karštai iš širdies mylėkite vieni kitus.“ (1 Pt 1, 22)

Pasidalijimas yra dvasinės tarpusavio pagalbos metas. Šis atsakomybės už kitus prisiėmimas vyksta trimis etapais:

 • ištvermingas Dievo valios ieškojimas,
 • tiesos apie save paieškos,
 • susitikimo ir bendrystės patirtis.

Kiekvienas komandos narys yra kviečiamas dalytis praėjusio mėnesio siekių patirtimi.

Pasidalijimas siekiais nėra nei sąžinės peržvalga, nei ataskaita apie sėkmes ir nesėkmes, bet peržvalga pastangų, kurių reikia norint daryti pažangą dvasiniame gyvenime.

Pasikeitimas įžvalgomis apie studijų temą

Kiekvienai susituokusiai krikščionių porai yra būtina didinti ir gilinti tikėjimo pažinimą. Tam skirta studijų tema.

Svarbu, kad komandos nariai semtųsi naudos iš gilios draugystės, paprastai tvyrančios Dievo Motinos komandoje, ir, tarp kasmėnesinių susitikimų, jie jaustųsi susiję su komanda kaip didelės šeimos nariai.

 

Liudijimas apie komandos gyvenimą

„Mūsų komandai jau daugiau nei trisdešimt metų, paskutinė įstojusi pora tai padarė prieš dvylika metų, o dvasios patarėjas yra su mumis nuo praėjusių metų.

Mums visiems komandos susitikimas nėra vien tik įrašas įtemptoje dienotvarkėje, bet būtinas atgaivos metas.

Štai ką kalbėjo komandos nariai per metų apžvalgos susitikimą:

 • Susitikimas vyksta broliškoje aplinkoje, nors ne visada nuomonės sutampa. Bendrasis pasidalijimas mums reikšmingais įvykiais yra proga apšviesti savo gyvenimą tikėjimo šviesa: „Viešpatie, ką nori man pasakyti per vieną ar kitą įvykį?“
 • Valgymas ir pasidalijimas padeda geriau pažinti vieniems kitus; tam pasitarnauja ir malda, ji sutvirtina komandą kaip bendruomenę.

Kadangi visoms susitikimo dalims reikia numatyti laiko, komandos susitikimui labai pasitarnavo tai, kad jam visi ruošiasi ir įdėmiai klausosi per bendrąjį pasidalijimą ir pasidalijimą, taip kiekvienas gauna progą išsakyti, kas jam buvo svarbiausia nuo praėjusio susitikimo.

„Esu laiminga, kad visi, būdami tiesoje, dalyvauja komandos maldoje; tai praturtina mano asmeninę maldą, ypač maldos intencijos, kurias kiekvienas patiki komandai.“

 • Mes bendrąjį pasidalijimą darome prieš maldą, nes prieš patiriant vienybę mums reikia sužinoti, kuo gyvename. Po susikaupimo maldoje natūraliai eina pasidalijimas siekiais – tai dvasinio gyvenimo barometras. Jei tai praleidžiame, jaučiame, kad trūksta kažko svarbaus. Mums atrodo, tam, kad geriau padėtume vieni kitiems, reikėtų būti dinamiškesniems ir daugiau bendrauti, kiekvieną padrąsinant, bet drauge gerbiant jo ar jos ritmą.
 • Įžvalgomis apie temą kartais dalijamės pačioje pradžioje, kitaip pasidalijimus gali riboti laikas – 23h Šv. Dvasia jau miega, tad žalia šviesa plepiams bei filosofams!

Be to, kad komandos gyvenimas neapsiribotų vien sutikimais, būkime kūrybiški stiprindami brolystę: gal tarp susitikimų nueisime į kavinę, kiną ar išsiruošime į žygį…“

Komandos narių liudijimas

© 2024 Equipes Notre-Dame Lietuva | sprendimas: M.Žemaitis web@endbaltic.eu