Malda skirta Tėvo Kafarelio paskelbimui palaimintuoju

Malda skirta Tėvo Kafarelio paskelbimui palaimintuoju
Henry Caffarel

Dieve, Mūsų Tėve,

Tu savo tarno Henry Caffarel širdies gelmėje įkūrei meilės polėkį,
raginusį visiškai atsiduoti Tavo Sūnui ir įkvėpusį kalbėti apie Jį.

Jis – mūsų laikų Pranašas,

atskleidęs kiekvieno iš mūsų pašaukimo orumą ir grožį
pagal visiems skirtą Jėzaus žodį: „Ateik ir sek paskui mane.”

Jis pažadino sutuoktinių dvasią dėl Santuokos sakramento didybės,

išreiškiančios Kristaus ir Bažnyčios vienybės
bei vaisingos meilės slėpinį.

Jis parodė, kad kunigai ir poros
yra kviečiami gyventi pagal meilės pašaukimą.

Jis rūpestingai lydėjo našles, liudydamas meilę stipresnę už mirtį.

Įkvėptas Dvasios,
daugybę tikinčiųjų vedė maldos keliu.

Jis buvo paniręs į visą apimančią ugnį, ir Tu gyvenai jame, Viešpatie.

Dieve, mūsų Tėve,
užtariant Dievo Motinai,
meldžiame Tave, kad greičiau ateitų diena,
kai Bažnyčia paskelbs apie jo gyvenimo šventumą,
kad visi atrastų džiaugsmą sekti Tavo Sūnų,
kiekvienas pagal savo pašaukimą Dvasioje.

Tėvo Kafarelio draugų asociacija www.henri-caffarel.org

 

WhiteLogoFooter

Equipes Notre-Dame Lietuva

© 2024 Equipes Notre-Dame Lietuva | sprendimas: M.Žemaitis web@endbaltic.eu