Taisyklė

Kad komandos būtų gyvos ir tvirtos, reikia taisyklės (Komandų chartija)

Dievo Motinos komandos – tai nemenka programa!
Nuostabi tėvo Kafarelio intuicija.

Santuokos sakramento negalima mesti į šiukšliadėžę!
Labai graži užduotis krikščionių poroms:
Atiduoti Dievui Jam priklausančią vietą.
Nes galiausiai juk esame Jo akivaizdoje įsipareigoję
Kasdien mylėti vienas kitą ir duoti vaisių.
Argi Jis drauge su mumis, ir dar anksčiau, neįsipareigojo
Mums atleisdamas ir pamildamas mus iki galo?

Taip, ačiū, tėve Kafareli.
Ačiū už jūsų raginimą
Remtis į Kristų
Ir už duotas priemones…

Dievo žodžio skaitymas, asmeninė malda –
Didesnei bendrystei,
Gyvenimo taisyklė, sutuoktinių malda –
Porai, ir tai gyvybiškai svarbu!
Rekolekcijos ir Pareiga prisėsti –
Jas būtina dienotvarkėje pasižymėti.

Kad vis labiau šventėtume,
Negalime pasilikti vieni.

Komandų nariams patinka
Susitikti kas mėnesį
Su brolišku uolumu, paprastai ir tiesoje,
Jie palaiko vieni kitus malda ir draugyste,
Drauge dalijasi, ir tai
Suteikia prasmės Santuokos sakramentui.

Ačiū Dievo Motinos komandoms!