Krikščioniškas sutuoktinių ir kunigų judėjimas

Naujienos

Dievo Motinos komandų judėjimo nariai pristatys pranešimą „Laimingi santuokoje”

Dievo Motinos komandų judėjimo nariai pristatys pranešimą „Laimingi santuokoje”

Read more

Pirmasis Baltijos regiono komandos susitikimas

2023 10 31 – Paskutiniąją spalio mėnesio dieną Kauno Arkivyskupijos kurijoje, arkivyskupo Kęstučio Kėvalo „namuose“, įvyko pirmasis Baltijos regiono komandos susitikimas. Jame dalyvavo visos atsakingosios sektorių poros, kunigai ir pora[…]

Read more

Pirmasis Lietuvos sektorių Ryšių porų susitikimas

Spalio 28 dieną vyko pirmasis Lietuvos sektorių Ryšių porų susitikimas. Tai susitikimas, kurio metu visos būsimosios ryšių poros susipažino su tarnyste. Dalis ryšių porų šią tarnystę sutiko tęsti dar trim[…]

Read more
ARTIMIAUSI RENGINIAI

2023 rugsėjo 16 d. Atsakingųjų porų susitikimas-mokymas
2023 spalio 07 d. Palydinčiųjų porų susitikimas-mokymas
2023 lapkričio 11 d. Ryšių porų susitikimas-mokymas
2023 gruodžio 8 d. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo šventė

2024 sausio 27 d. Mišrių komandų susitikimas
2024 vasario 23 d. Kunigų popietė
2024 vasario 23-25 d. DMK Gavėnios rekolekcijos
2024 liepos 1-5 d. DMK šeimų stovykla-formacija

Artimiausi renginiai

Dievo Motinos komandos

Krikščioniškos poros, sujungtos Santuokos sakramentu, yra pašauktos sekti Kristų meilės, laimės ir šventumo keliu. Dievo Motinos komandos – Šventosios Dvasios dovana – judėjimas poroms visame pasaulyje, kad padėtų joms bręsti ir įgyvendinti santuokinį dvasingumą.

MOTYVAI

Dievo Motinos komandos esti tam, kad padėtų sutuoktiniams atrasti Santuokos sakramento turtus ir įkūnyti santuokinį dvasingumą.
Šios poros savo pavyzdžiu liudija krikščioniškos santuokos svarbą
Bažnyčioje ir pasaulyje.

TIKSLAS

Sąjūdžio tikslas – padėti sutuoktiniams gyventi santuokos sakramento pilnatvėje.
„Dievo Motinos komandų esminis tikslas – padėti poroms siekti šventumo: nieko daugiau ir nieko mažiau.“
Tėvas Henry Caffarel

SĄJŪDIS

Dievo Motinos komandos – tai santuokinio dvasingumo sąjūdis katalikų Bažnyčioje, į jį įsitraukia
susituokusios poros, kurios tiki krikščioniškosios santuokos idealu ir nori:
• likti ištikimos savo Krikšto pažadams;
• į savo gyvenimo centrą statyti Kristų;
• pažinti Dievo valią vyrui ir moteriai, kad ją įvykdytų;
• savo gyvenimu liudyti Dievo meilę;
• perteikti Kristaus žinią pasauliui;
• liudyti krikščioniškąsias vertybes socialinėje ir darbo aplinkoje.

KODĖL „KOMANDA“?

• nes šis žodis geriausiai išreiškia dvasią ir vienybę, kurių reikia siekiant bendro tikslo;
• nes jos nariai stengiasi padėti vieni kitiems, atsižvelgdami į kitų narių poreikius, siekti pažangos dvasiniame ir žmogiškame gyvenime.

KODĖL „DIEVO MOTINOS“ KOMANDOS?

Sąjūdį globoja Dievo Motina, nes būtent Marija veda mus link savo Sūnaus, Kristaus, kuris yra komandos
narių dvasinio gyvenimo centras. Dėl savo atsidavimo Dievo valiai Marija yra tobulas klusnumo Šventajai
Dvasiai pavyzdys, kuriuo turėtų sekti sutuoktinių poros.

Parama

Kasmetinė 1,2 proc. parama Dievo Motinos Komandoms

Maloniai kviečiame dalį jūsų jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirti Dievo Motinos Komandoms. Paramos teikimo terminas – kasmet nuo metų pradžios iki liepos 1 dienos. Paramos formas galite užpildyti popierine froma arba elektorininiu būdu (EDS sistemoje)

Skaityti daugiau