Kodėl Dievo Motinos komandos?

Kodėl Dievo Motinos komandos?

Keliauti drauge su Kristumi asmeniškai ir poroje, kasdienybėje gyventi remiantis Santuokos sakramentu ir duoti vaisių – tokio tikslo siekia Dievo Motinos komandų nariai.

Tarti kitam „aš tave myliu“  taip pat reiškia:

Padarysime viską, kad mūsų meilė augtų, kad sumanymas, kuriam ryžtamės, būtų jaudinantis nuotykis. Mes kartu ką nors sukursime, būdami Dievo akivaizdoje ir su Jo pagalba.

Judėjimas patikėtas Dievo Motinos globai, nes Marija veda pas Kristų – tai komandos narių dvasingumo centras. Marija jiems yra pavyzdys tobulo taip, tariamo Dievo sumanymui.

Dievo Motinos komandų paskirtis

Dievo Motinos komandos esti tam, kad padėtų poroms atrasti Santuokos sakramento turtus ir gyventi poroje remiantis tikėjimu. Dievo Motinos komandoms priklausančios poros savo pavyzdžiu nori liudyti krikščioniškosios santuokos svarbą Bažnyčioje ir pasaulyje.

Dievo Motinos komandos – tai santuokinio dvasingumo sąjūdis Katalikų Bažnyčioje, į jį įsitraukia susituokusios poros, tikinčios krikščioniškosios santuokos idealu ir norinčios:

  • Santuokinį ir šeiminį gyvenimą kurti evangeliniu pamatu.
  • Likti ištikimos savo Krikšto pažadams.
  • Į savo gyvenimo centrą statyti Kristų.
  • Stengtis suprasti, kokia Dievo valia vyrui ir moteriai, tada ją vykdyti.
  • Liudyti Dievo meilę savo gyvenimu.
  • Nešti į pasaulį Kristaus žinią.
  • Liudyti krikščioniškąsias vertybes socialinėje ir darbo aplinkoje.
  • Aktyviai remti Bažnyčią, vyskupus ir dvasininkiją.
  • Bendradarbiauti su Dievu ir tarnauti kitiems.
  • Propaguoti santuokinį ir šeiminį gyvenimą visuomenėje.

Gerai pažindamos krikščioniško gyvenimo sunkumus, suvokdamos savo silpnybes ir savo pastangų nepakankamumą, šios poros pasitiki paramų tų, kurie siekia to paties idealo ir įsipareigoja suformuoti „komandą“.

Žodis komanda išreiškia konkretaus siekio idėją, kuri įgyvendinama drauge.

Kad geriau pažintų Dievą ir Jo mokymą, kad gilintų religinį išmanymą ir „susitiktų“ Dievą maldoje, Dievo Motinos komandų nariai įsipareigoja padėti vieni kitiems, kartu mokytis ir melstis vieni už kitus.

Dievo Motinos komandų dvasia

„Ateik, sek mane“

Kristus šitaip kviečia visus pakrikštytuosius, ragindamas vis labiau atsiverti Jo meilei ir ją liudyti. Šis kvietimas yra skirtas ir krikščionių porai. Sutuoktiniai raginami atrasti Dievą savo santuokinės meilės gelmėje. Taip žmogiška meilė tampa dieviškos meilės atvaizdu.

Dievo Motinos komandų charizma

Dievo Motinos komandos, „santuokinio dvasingumo sąjūdis“, yra suprantamos kaip Dievo dovana poroms, kurios jame dalyvauja.

Santuokinis dvasingumas

Troškimas atpažinti Dievo valią ir ją vykdyti visose įprastose gyvenimo aplinkybėse, ieškoti Jo buvimo padeda auginti ir gilinti poros dvasingumą, kitaip tariant, „santuokinį dvasingumą“. Dieviškoji meilė pasirodo per žmonių meilę, kai kasdienybę užpildo tarpusavio rūpestis, parama ir absoliuti ištikimybė, supratimas ir abipusė pagarba, širdies ir proto vienybė.

Kai net paprasčiausi darbai yra daromi su meile, tuomet poros gyvenimo centre atsiranda Viešpats, o dvasingumas virsta tikrove.

Dievo Motinos komandų mistika

Komandų nariai susirenka Kristaus vardu:

„Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.“ (Mt 18, 20)

Komanda yra daugiau nei vien tik žmonių bendruomenė; ji susitinka Kristaus vardu. Kristus dalyvauja mūsų susitikimuose. Kai susirenkame Jo vardu, mūsų tikėjimą maitina ir augina Jo dvasia.

Pagalba asmeniui ir porai.

„Nešiokite vieni kitų naštas.“ (Gal 6, 2)

Komandos poros padeda viena kitai materialiuose ir dvasiniuose dalykuose.

Jos stengiasi patenkinti keturis broliškos meilės poreikius: duoti, priimti, ir, kas yra sunkiau, prašyti ir mokėti atsisakyti.

Santuoka yra nuolatos kintanti sąjunga nuo pat ištarto taip vienas kitam iki sugrįžimo pas Tėvą. Sutuoktinių meilė gilės, jei savitarpio parama taps jų kasdienio gyvenimo dalimi. Tokiu būdu kiekvienas sutuoktinis galės augti, į santykius atnešdamas geriausia iš skirtybių ir papildančių savybių.

© 2024 Equipes Notre-Dame Lietuva | sprendimas: M.Žemaitis web@endbaltic.eu