Kas mes esam?

Dievo Motinos komandos - Equipes Notre-Dame

„Dievo Motinos komandų esminis tikslas – padėti poroms siekti šventumo: nieko daugiau ir nieko mažiau“

Dievo Motinos komandos yra tarptautinis pasauliečių judėjimas Katalikų bažnyčioje, skirtas praturtinti santuokos dvasingumą ir santuokas padaryti geresnėmis. Komandos pateikia būdą, kaip praturtinti ir tobulinti maldos gyvenimą, kuris padeda poroms priartėti prie Dievo ir vienas kito.

Komandą sudaro nuo penkių iki septynių porų, kurių santuoka yra pripažinta Katalikų bažnyčioje. Komanda renkasi kartą per mėnesį, kas kart pasikeičiant pas kurią nors iš dalyvaujančių porų namų. Komandos gali turėti dvasinį patarėją arba kunigą kaip savo komandos dalį. Kunigas – dvasinis patarėjas atvyksta į susitikimą, kad suteiktų savo teologinių žinių ir patirties. Komanda dalijasi paprastu valgiu, malda, pasidalijimu pastangomis, siekiais ir studijų tema. Siekiai yra komandos dvasios širdis. Komanda tampa artima bendruomene, kurioje galime įkvėpti vienas kitą gyvais tikėjimo pavyzdžiais ir dalintis vieni su kitais savo kovomis ir sėkme pakeliui į šventumą.

Dievo Motinos komandos – Šventosios Dvasios dovana – siūlomos poroms visame pasaulyje, kad padėtų joms bręsti ir įgyvendinti santuokinį dvasingumą.
(Dievo Motinos komandų gairės).

„ATEIK, SEK MANE“

Kristus taip kreipiasi į visus pakrikštytuosius (krikščionis), kviesdamas juos būti atvirus Jo meilei ir ją
liudyti. Šis kvietimas taip pat yra skiriamas ir sutuoktinių porai: jie yra skatinami atrasti Dievą santuokinės meilės širdyje. Taip žmogiškoji meilė tampa dieviškosios meilės atvaizdu.

KODĖL DIEVO MOTINOS KOMANDOS?

Sąjūdį globoja Dievo Motina, nes būtent Marija veda mus link savo Sūnaus, Kristaus, kuris yra komandos
narių dvasinio gyvenimo centras. Dėl savo atsidavimo Dievo valiai Marija yra tobulas klusnumo Šventajai Dvasiai pavyzdys, kuriuo turėtų sekti sutuoktinių poros.

Keliauti drauge su Kristumi asmeniškai ir poroje, kasdienybėje gyventi remiantis Santuokos sakramentu ir duoti vaisių – tokio tikslo siekia Dievo Motinos komandų nariai. Tarti kitam „aš tave myliu“ taip pat reiškia:

„Padarysime viską, kad mūsų meilė augtų, kad sumanymas, kuriam ryžtamės, būtų jaudinantis nuotykis. Mes kartu ką nors sukursime, būdami Dievo akivaizdoje ir su Jo pagalba.“

Skaityti toliau

JUDĖJIMO ISTORIJA

Judėjimo, skirto poroms, trokštančioms šventėti per Santuokos sakramentą ir juo remiantis, įkūrimas buvo svarbus Bažnyčios įvykis, tikra revoliucija.

Dievo Motinos komandos yra Santuokinio dvasingumo judėjimas ir turi komandos gyvenimo metodologiją Krikščioniškoje porų bendruomenėje. Tais laikais tai buvo didelė naujovė, o šiandien laikoma charizma, Dievo dovana Bažnyčiai.

Skaityti toliau

Portrait_Caffarel

TĖVAS KAFARELIS – ĮKŪRĖJAS

Tėvas Kafarelis (1903–1996) buvo tvirtai įsitikinęs: poros turi būti laimingos. Santuoka yra kelias, nes ten gaunama ir duodama meilė yra laimės šaltinis. Žmogiškoji meilė, jo supratimu, yra kelias pas Dievą per Jėzų Kristų.

1947 m. „pasibaigus karui porų grupelės tapo madingos ir jų daugėjo“. Tėvas Caffarel
bijojo, kad „poros gali būti gundomos atleisti vadžias naujai atsiradusios taikos euforijoje,
ir grupės tuomet taptų vieta patogioms senoms draugystėms… Krizė… Ką daryti, kad
krizė, su kuria susiduria mūsų grupės, vestų jas pirmyn? Ieškojau paaiškinimo, kaip
šventumas klestėjo vienuoliniuose ordinuose, nors laiko tėkmėje jie susidūrė su
įvairiausiomis išorinėmis ir vidinėmis krizėmis, ir supratau, jog vienas esminių jų
stiprybės ir gyvybingumo veiksnių buvo jų regula. Paklausiau savęs, kodėl nepasiūlyti
regulos susituokusiems krikščionims, norintiems dvasiškai tobulėti. Ne vienuolių regulą,
bet susituokusių pasauliečių regulą.“

Henri Caffarel, „Komandų pašaukimas ir kelionė“ (Roma, 1959)

Skaityti toliau

TAISYKLĖ

Dievo Motinos komandos – tai nemenka programa! Tai nuostabi tėvo Kafarelio intuicija. Santuokos sakramento negalima mesti į šiukšliadėžę!

Labai graži užduotis krikščionių poroms: atiduoti Dievui Jam priklausančią vietą. Nes galiausiai juk esame Jo akivaizdoje įsipareigoję kasdien mylėti vienas kitą ir duoti vaisių.

Skaityti toliau

KĄ SIŪLO DIEVO MOTINOS KOMANDOS

Dievo Motinos komandos trokšta padėti poroms labiau gyventi pagal Evangeliją, atsiremiant į kitus komandos narius ir semiantis jėgų iš Sąjūdžio kaip visumos.

Dievo Motinos komandos kiekvienai porai siūlo:

 • krikščionišką gyvenimo būdą šiandienos pasaulyje;
 • metodus, padedančius gyventi pagal Kristaus mokymą;
 • bendruomenę, siekiančią to paties idealo;
 • dvasinę, žmogišką ir materialią savitarpio pagalbą;
 • galimybę kartu studijuoti ir reflektuoti, o per tai pagilinti tikėjimą ir teisingai formuoti sąžinę;
 • gaires, padedančias tobulėti Dievo bei artimo meilėje;
 • struktūrą, kuri gaivina ir skatina Sąjūdžio vienybę visame pasaulyje;
 • Santuokos sakramentu sujungtų krikščioniškų porų bendruomenę, palydimą dvasinio asistento.

Kodėl komanda?

 • Dauguma porų susiduria su panašiais išbandymais, todėl kartu juos įveikti yra lengviau.

 • Komandoje kuriama ypatinga bendrystė dalijantis kasdienio gyvenimo tikrove.

 • 4-7 sutuoktinių poros ir kunigas sudaro komandą. Kunigo palaikymas kiekvienai komandai yra esminis judėjimo bruožas.

Kaip veikia komanda?

 • Kartą per mėnesį susitinkama vis kitos poros namuose.

 • Kartu valgoma, dalijamasi svarbiausiais asmeniniais įvykiais, meldžiamasi, aptariami siekiai, aptariama studijuojama tema

Kas gali dalyvauti judėjime?

 • Visos poros, susituokusios Katalikų Bažnyčioje ir:

 • Kartu gyvenančios džiaugsme ir varge, tikėjimo krizėje ar gyvai jį liudydamos.

 • Ieškančios gyvenimo prasmės ar ją suradusios, besiilginčios gražaus ir prasmingo laiko su savo sutuoktiniu, trokštančios kartu eiti šventumo keliu.

Prisijunkite, Jūs esate labai laukiami

Norintiems prisijungti prie DMK parašykite ar skambinkite:

„Esu giliai įsitikinęs, kad dalyvavimas Dievo Motinos komandos veikloje yra dangaus palaima tiek kunigui, tiek ir šeimoms; visiems padeda dvasiškai augti ir bręsti.“

© 2024 Equipes Notre-Dame Lietuva | sprendimas: M.Žemaitis web@endbaltic.eu