Judėjimo istorija

Dievo Motinos Komandų judėjimo įkūrimo istorija

Istorinis kontekstas: Judėjimo, skirto poroms, trokštančioms šventėti per Santuokos sakramentą ir juo remiantis, įkūrimas buvo svarbus Bažnyčios įvykis, tikra revoliucija. Dievo Motinos komandos yra Santuokinio dvasingumo judėjimas ir turi komandos gyvenimo metodologiją Krikščioniškoje porų bendruomenėje. Tais laikais tai buvo didelė naujovė, o šiandien laikoma charizma, Dievo dovana Bažnyčiai.

Pradžia (1938–1939 m.)

1938 metai. Keturios jaunos aktyvių krikščionių sutuoktinių poros nori gyventi savo meile tikėjimo šviesoje. Jie kreipiasi į tėvą Anri Kafarelį, prašydami palydėti šiame kelyje. „Ieškokime drauge“, – atsakė tėvas Kafarelis. 1939 m. vasario 25 d. įvyko pirmasis susitikimas Paryžiuje. Žingsnis po žingsnio, susitikimas po susitikimo, ir šios jaunos poros suprato, kad jų santuoka yra gyvas atvaizdas meilės, vienijančios Kristų su Jo Bažnyčia.

Pirmoji komanda ir Henry Caffarel
Pirmoji komanda ir Henry Caffarel

Chartija (1947 m.)

Paskelbiama Dievo Motinos komandų chartija; įsitvirtina santuokinio dvasingumo sąvoka. Remiantis Chartija, Dievo Motinos komandos sparčiai pasklinda Prancūzijoje, Belgijoje ir Šveicarijoje, vėliau plačiau Europoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje.


I-asis tarptautinis susitikimas Lurde (1954 m. birželis)

Pagrindinė tema: „Dievo Motinos komandos, tarptautinis judėjimas“. 900 Dievo Motinos komandų narių paaukoja Judėjimą Dievo Motinai.


II-asis tarptautinis susitikimas Romoje (1959 m. gegužė)

Pagrindinė tema: „Dievo Motinos komandų pašaukimas ir kelias“. Popiežius Jonas XXIII priima apie 2050 Dievo Motinos komandų narių.


Nuostatų patvirtinimas (1960 m.)

Dievo Motinos komandų judėjimas sulaukia pirmojo oficialaus Bažnyčios pripažinimo, judėjimo Nuostatus patvirtinus Jo Eminencijai Paryžiaus arkivyskupui kardinolui Maurice Feltin.


III-asis tarptautinis susitikimas Lurde (1965 m. birželis)

Pagrindinė tema: „Dievo Motinos komandos Naujojo įsakymo tarnystėje“.

Dalyvaujant 7000 Dievo Motinos komandų narių, tėvas Kafarelis grįžta prie Judėjimo pašaukimo: pasidalijimo ir bendrojo pasidalijimo mistika, broliška meilė ir tarnystė Bažnyčiai.


IV-asis tarptautinis susitikimas Romoje (1970 m. gegužė)

Pagrindinė tema: „Žmogiškoji meilė yra šventumo kelias“.

2000 porų ir 200 kunigų – dvasios patarėjų, susirinkusių iš 23 šalių, išgirsta popiežių Paulių VI patvirtinant „tikrąjį poros, suvienytos Santuokos sakramentu, pašaukimą“.

Dievo Motinos komandų chartija

5 redakcija, 1972 m. gegužė

Skaityti

Dievo Motinos komandos tampa tarptautiniu judėjimu.

Tėvo Kafarelio pasitraukimas (1973 m. birželis)

Tėvas Kafarelis nusprendžia pasitraukti iš judėjimo ir užleisti vietą jaunai atsakingai komandai, lydimai dvasios patarėjo tėvo Rožė Tandonė (Roger Tandonnet).

Tarptautinė katalikiška asociacija (1975 m. vasaris)

Dievo Motinos komandos Romos oficialiai pripažintos kaip Tarptautinė katalikiška asociacija.


V-asis tarptautinis susitikimas Romoje (1976 m. rugsėjis)

Pagrindinė tema: „Dievo Motinos komandos Evangelizacijos tarnystėje“.

Po pripažinimo atsakingoji komanda parengia Chartiją papildantį dokumentą: „Kas yra Dievo Motinos komanda – Chartijos priedas“.

Paulius VI savo kalboje komandoms pareiškė: „Išlaikykite tai, kad esate nuo pirmosios dienos… – tikra dvasingumo mokykla susituokusioms poroms.“

Per šį susitikimą gimė „Jaunosios Dievo Motinos komandos“ (JDMK).


VI-asis tarptautinis susitikimas Romoje (1982 m. rugsėjis)

 Pagrindinė tema: „Kristus žengia su mumis“.

5000 piligrimų Romoje priima popiežius Jonas Paulius II: „Krikščioniška santuoka yra Velykos“.


Atsakingųjų porų susitikimas Šantiji (Chantilly) (1987 m. gegužės 3 d.)

Europos regionų atsakingųjų porų susitikimas Šantiji 1987 m. gegužės 3 d. švenčiant Chartijos 40-metį.

Į susitikimą pakviestas tėvas Kafarelis pasako kalbą „Pradinė Dievo Motinos komandų charizma“.


VII-asis tarptautinis susitikimas Lurde (1988 m. rugsėjis)

 Pagrindinė tema: „Antrasis kvėpavimas“.

Atskaitos taškas, iššūkis, atraminis tekstas, kvietimas būti kūrybiškiems paskleistas viso pasaulio komandoms. 3400 porų ir 260 kunigų susitinka Lurde patvirtinti Dievo Motinos komandų misijos: užtikrinti santuokinio dvasingumo sklaidą, primenant, kad Santuokos sakramentas reikalauja savęs atsižadėjimo ir kad jis yra meilės, laimės ir šventumo kelias.

Dievo Motinos komandų pripažinimo dekretas (1992 m. balandis)

Dievo Motinos komandos Popiežiškosios Pasauliečių reikalų Tarybos pripažįstamos kaip Tarptautinė tikinčiųjų asociacija pagal privačią teisę ir patvirtinami jos Nuostatai ad experimentum.


VIII-asis tarptautinis susitikimas Fatimoje (1994 m. liepa)

 Pagrindinė tema: „Būti šeima šiandienos Bažnyčioje ir pasaulyje“.

Tarptautiniais Šeimos metais 5200 Dievo Motinos komandų narių iš 49 šalių, susirinkusių Fatimoje, pakviečiami į „Kanos vestuves“.

 1996 m. rugsėjo 18 d. tėvas Anri Kafarelis, sulaukęs 93 metų, iškeliauja pas Dievą iš Trusiūro namų, kur buvo įkūręs „vidinės maldos mokyklą“, kai 1973 m. pasitraukė iš vadovavimo Judėjimui. Jis palaidotas kukliame kape Trusiūro kapinėse.

Kardinolas Liustigeris (Lustiger) savo kalboje per laidotuves pavadino tėvą Kafarelį „mūsų laikų Pranašu“.


Chartijos penkiasdešimtmetis (1977 m. gruodžio 8 d.)

 Chartijos paskelbimo penkiasdešimtmetis buvo švenčiamas visose šalyse.

Šios šventės proga Paryžiaus šv. Augustino bažnyčios kriptoje vyko tarptautinė ceremonija. Per ją buvo perskaitytas popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas, kuriame Dievo Motinos komandos apibūdinamos kaip atsinaujinimo raugas Bažnyčioje.


IX-asis tarptautinis susitikimas šv. Jokūbo Komposteloje (2000 m. rugsėjis)

 Pagrindinė tema: „Pora – Trejybinio Dievo paveikslas“.

Šv. Jokūbo Komposteloje (Ispanija) susirinko 3400 porų, 300 kunigų – dvasios patarėjų iš 57 šalių ir 5 žemynų.

Šia proga popiežius Jonas Paulius II priminė, kad Dievo Motinos komandų „misija yra siūlyti poros ir šeiminį dvasingumą, įšaknytą Santuokos sakramente“.


 Pripažinimo dekreto patvirtinimas (2002 m. liepa)

 Popiežiškoji Pasauliečių reikalų Taryba pripažįsta Dievo Motinos komandas kaip Tarptautinę tikinčiųjų asociaciją pagal privačią teisę ir galutinai patvirtina jos Nuostatus.


 I-asis regionų susitikimas Romoje (2003 m. sausis)

 Pagrindinė tema: „Poros, Kristaus pakviestos į Naująją Sandorą“.

Šio susitikimo, kuriame dalyvavo Judėjimo atstovai iš viso pasaulio, 260 asmenų, tikslas – apmąstyti Dievo Motinos komandų perspektyvas ir prioritetus keleriems ateinantiems metams. Popiežius Jonas Paulius II priėmė Dievo Motinos komandas privačioje audiencijoje.


X-asis tarptautinis susitikimas Lurde (2006 m. rugsėjis)

 Pagrindinė tema: „Dievo Motinos komandos, gyvos porų bendruomenės, Kristaus meilės atspindžiai“.

Lurdo šventovėje susirinko apie 8100 Dievo Motinos komandų narių iš daugiau nei penkiasdešimties šalių.

Svarbus susitikimo įvykis – tėvo Kafarelio kanonizacijos bylos pradžia.


Chartijos šešiasdešimtmetis (2007 m. gruodis)

Chartijos šešiasdešimtmečio minėjimui Tarptautinė atsakingoji komanda sukvietė senuosius narius (35 poras ir 4 dvasios patarėjus) į susitikimą Masabielėje, kurio tema: „Prisiminimai ir perspektyvos“.

Gruodžio 8 dieną Paryžiaus šv. Augustino bažnyčioje buvo laikomos šventiškos Mišios, surengtos Prancūzijos super-regiono, dalyvaujant Tarptautinei atsakingajai komandai, seniesiems jos nariams, taip pat gausiai susirinkusiems komandų nariams.


II-asis regionų susitikimas (2009 m. sausis)

Pagrindinė tema: „Aš esu tarp jūsų kaip tas, kuris patarnauja“.

Šis šv. Luko sakinys subūrė 134 poras ir 8 dvasios patarėjus iš viso pasaulio.

Visų konferencijų, liudijimų ir susitikimų pagrindinis motyvas buvo patarnavimo ir misijos būtinybė, kad būtume Dievo Meilės liudytojai.


Konferencija apie tėvą Kafarelį (2010 m. gruodis)

Tėvo Kafarelio draugų asociacija, besirūpinanti kanonizacijos byla, nori geriau supažindinti su tėvo Kafarelio asmenybe ir darbais. Dėl to šia tema 2010 m. gruodžio 3 ir 4 d. Paryžiaus Bernardinų koledže buvo surengta mokslinė konferencija.


XI-asis tarptautinis susitikimas Brazilijoje (2012 m. liepa)

 Pagrindinė tema: „Išdrįsti gyventi pagal Evangeliją“.

Šiame susitikime dalyvavo 3500 porų ir apie 500 dvasios patarėjų. Tai pirmasis susitikimas, vykęs ne Europoje, Brazilijoje, atspindint tarptautinę Judėjimo dvasią. Gairės 2012–2018 m., kylančios iš Susitikimo temos, remiasi trimis idėjomis:

Poroms:

  • išdrįsti panardinti širdį į Kristaus Meilę;
  • išdrįsti priimti žmones ir jais rūpintis;
  • išdrįsti kasdieną iškeliauti į pasaulį tarnaujant Bažnyčiai.

Tėvo Kafarelio kanonizacijos bylos vyskupijos etapo pabaiga (2014 m. spalio 18 d.)

 Per iškilmingą ceremoniją, kuriai vadovavo Paryžiaus vyskupas augziliaras de Moulins-Beaufort, Šv. Augustino bažnyčioje (buvusios tėvo Kafarelio parapijoje) buvo užantspauduota sutvarkyta kanonizacijos byla ir perduota į Romą.


 III-asis regionų susitikimas (2015 m. rugsėjis)

 Pagrindinė tema: „Štai aš, Viešpatie, siųsk mane“ (Iz 6, 8).

Šie pranašo Izaijo žodžiai tapo pagrindiniu 164 porų ir 21 dvasios patarėjo susitikimo motyvu. Tėvo Kafarelio mintis, meilė poroje, Santuokos sakramentas, šeimos ateitis, jaunimas, Komandų pašaukimas ir misija… – tai pagrindinės per susitikimą aptartos temos. Popiežius Pranciškus priėmė komandų narius privačioje audiencijoje.

© 2024 Equipes Notre-Dame Lietuva | sprendimas: M.Žemaitis web@endbaltic.eu