END (DMK) Lietuvoje

DMK Lietuvoje

Pirmoji komanda susikūrė 2000m. Vilniuje. Šio judėjimo patirtimi pasidalino pora atvykusi gyventi į
Lietuvą iš Prancūzijos. Nuo 2010m. pradeda kurtis naujos komandos įvairiuose Lietuvos miestuose –
Kaune, Vilniuje, Ukmergėje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Kazlų Rudoje, Šiluvoje, Alytuje,
Vievyje. Šiuo metu Lietuvoje veikia 23 komandos, kurios jungia 120 porų ir 23 dvasinius palydėtojus
– kunigus.

Judėjimas darbuojasi poros ir šeimos išsiskleidimo labui. Dievo Motinos komandos yra gilios
draugystės vieta. Čia sutuoktiniai raginami atrasti Dievą savo santuokinės meilės gelmėje. Kartu einant
tikėjimo keliu, trokštant atpažinti Dievo valią ir ją vykdyti kasdieniame gyvenime, žmogiška meilė
tampa dieviškos meilės atvaizdu. Kuomet Viešpats atsiranda poros gyvenimo centre, dvasingumas
virsta tikrove.

Dievo Motinos Komandos (DMK) judėjimo Lietuvoje struktūra

Atsakingoji komanda:

·      Dvasinis judėjimo patarėjas – vyskupas Kęstutis Kėvalas
·      Atsakingoji pora – Severina ir Mindaugas Šedžiai
·      Kler ir Rimvydas Bačkiai
·      Vaidilė ir Dainius Šumskai
·      Živilė ir Mindaugas Adviloniai
·      Monika ir Vytautas Staliūnai
·      Laima ir Marius Žemaičiai

Ryšių poros:

·      Jurgita ir Vytautas Saliniai
·      Gintarė ir Gedas Malinauskai
·      Rozvita ir Egidijus Vareikiai
·      Dovilė ir Martynas Vervečkos
·      Vaidilė ir Dainius Šumskai
·      Kler ir Rimvydas Bačkiai
·      Aldutė ir Algis Bagdonai

 Palydinčios (naujas komandas) poros:

·      Monika ir Vytautas Staliūnai
·      Virginija ir Tomas Jundulai
·      Lina ir Darius Ziniai