Privatumo politika

Kas mes esame

Mūsų tinklalapio adresas yra: https://www.equipes-notre-dame.lt

Tinklalapį administruojanti institucija:
Equipes Notre-Dame Lietuva
Registracijos kodas: 304219628
Atsakingosios poros kontaktai:

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome

Kontaktų formos

Svetainėje naudojama susisiekimo su besidominčiais asmenimis kontaktų forma. Kontaktų formoje renkami šie duomenys: vartotojo vardas, el. paštas, telefono numeris. Šie duomenys renkami, norint atsakyti į pateiktą vartotojo užklausą. Jūsų kreipimosi duomenis (vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, žinutė) bus naudojami registracijos tikslais arba su jumis susisiekti Jūsų užklausos tikslu. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas su Jumis mums susisiekti.

Iš kitų tinklalapių įkeltas turinys

Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapių įkelto turinio (pavyzdžiui vaizdo ir garso įrašų, paveikslėlių, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.

Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis

Jūsų duomenis gali administruoti šie paskirti atsakingi asmenys:

  • asmenys administruojantys interneto svetainę;
  • asmenys atsakingi už informacijos sklaidą ir ryšius.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Kontaktų formoje surinkta informacija paprastai naudojama ir saugojama iki atsakymo į jūsų užklausą, bet ne ilgiau nei 2 metai.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

  • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu elektroniniu paštu: region@endbaltic.eu.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Kur mes siunčiame Jūsų duomenis

Jūsų pateikti duomenys trečiosioms šalims nesiunčiami.

Kontaktinė informacija

Atsakingoji pora:

Kaip mes saugome Jūsų duomenis

Mes imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių (duomenų šifravimas tarp naudotojo ir serverių ir įmanomos saugumo priemonės apsaugančios nuo neleistino prisijungimo prie šios interneto svetainės (pvz.: dviejų veiksnių autentifikavimas), kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, atskleidimo ir kitų neleistinų tvarkymo formų.

Kokias duomenų apsaugos procedūras mes naudojame

Duomenų šifravimas, saugumo priemonės apsaugančios nuo neleistino prisijungimo prie interneto svetainės, asmenų mokymas duomenų apsaugos srityje.

Iš kokių trečiųjų šalių mes gauname duomenis

Duomenų iš trečiųjų šalių mes negauname.

© 2024 Equipes Notre-Dame Lietuva | sprendimas: M.Žemaitis web@endbaltic.eu