Tėvas Kafarelis – įkūrėjas

Tėvas Kafarelis – įkūrėjas

Tėvas Kafarelis

Tėvas Kafarelis (1903–1996) buvo tvirtai įsitikinęs: poros turi būti laimingos. Santuoka yra kelias, nes ten gaunama ir duodama meilė yra laimės šaltinis. Žmogiškoji meilė, jo supratimu, yra kelias pas Dievą per Jėzų Kristų.

 Tėvas Kafarelis subūrė poras, kad drauge su jomis apmąstytų Santuokos sakramentą ir santuokinį gyvenimą. Po susitikimo su keliomis poromis tėvas Kafarelis ėmėsi gilinti Santuokos sakramento slėpinį ir Bažnyčiai pateikė teologinį šio klausimo apmąstymą.

Visada remiamasi Dievo žodžio apmąstymu, bet taip pat stebėjimu, išklausymu, porų dalyvavimu ir teologų indėliu. Surinkęs daugybę duomenų, jis atnaujino krikščioniškos santuokos ir lytiškumo sampratą.

Vyro ir moters sąjunga yra ženklas, ne tik atskleidžiantis ir parodantis Kristaus bei Bažnyčios vienybės slėpinį, bet taip pat šį slėpinį turintis ir jį spinduliuojantis. Santuokinė bendruomenė yra Bažnyčios ląstelė, tad dalyvauja Bažnyčios gyvenime, kur Kristus įvykdo savo kaip pranašo, kunigo ir ganytojo misijas.

Santuokinė meilė suvienija sutuoktinius jų krikščioniškosios tapatybės lygmeniu, padaro juos „vienos širdies ir vienos sielos“ (Apd 4, 32).

„Ši bendruomenė tikrai nėra pasyvi, ji per agapę yra labai aktyvi, bendra, tikra sinergija, tai dviejų žmonių dalyvavimas tame pačiame gyvybiškai būtiname Dievo pažinimo ir meilės akte, vedamiems Šventosios Dvasios, gyvenančios sutuoktiniuose.“ (Aukso žiedas, 117–118)

 Tad poroms užduodamas klausimas: Kaip santuokoje atsiliepti į visus krikščioniško gyvenimo reikalavimus?

Ir tėvas Kafarelis Dievo Motinos komandų chartijoje kviečia jas gyventi pagal Evangeliją.

Malda prašant tėvo Henry Caffarel paskelbimo šventuoju

Dieve, Mūsų Tėve,
Tu savo tarno Henry Caffarel širdies gelmėje įkūrei meilės polėkį,
raginusį visiškai atsiduoti Tavo Sūnui ir įkvėpusį kalbėti apie Jį.
Jis – mūsų laikų Pranašas,
atskleidęs kiekvieno iš mūsų pašaukimo orumą ir grožį
pagal visiems skirtą Jėzaus žodį: „Ateik ir sek paskui mane.“
Jis pažadino sutuoktinių dvasią dėl Santuokos sakramento didybės,
išreiškiančios Kristaus ir Bažnyčios vienybės
bei vaisingos meilės slėpinį.
Jis parodė, kad kunigai ir poros
yra kviečiami gyventi pagal meilės pašaukimą.
Jis rūpestingai lydėjo našles, liudydamas meilę stipresnę už mirtį.
Įkvėptas Dvasios,
daugybę tikinčiųjų vedė maldos keliu.
Jis buvo apimtas ryjančios ugnies, ir Tu gyvenai jame, Viešpatie.
Dieve, mūsų Tėve,
užtariant Dievo Motinai,
meldžiame Tave, kad greičiau ateitų diena,
kai Bažnyčia paskelbs apie jo gyvenimo šventumą,
kad visi atrastų džiaugsmą sekti Tavo Sūnų,
kiekvienas pagal savo pašaukimą Dvasioje.
Dieve, mūsų Tėve, šaukiamės tėvo Caffarel dėl…
(Įvardyti prašomą malonę)

Tėvo Kafarelio draugų asociacija  http://www.henri-caffarel.org

Postulatorius – postulator@ofmconv.net

 

 

© 2024 Equipes Notre-Dame Lietuva | sprendimas: M.Žemaitis web@endbaltic.eu