Metinės temos

Tarptautinio judėjimo susitikimams parengti skaitiniai lietuvių kalba

“ATEIKITE IR PAMATYSITE…” – tema skirta naujai susibūrusios komandos nariams

“ATEIKITE IR PAMATYSITE…” – tema skirta naujai susibūrusiai komandai, antraisias metais

“IŠ NAUJO PERŽVELKIME SIEKIUS” – siekiantiems atnaujinti pastangas įgyvendinant siekius

“KOMANDOS SUSITIKIMAS” – tema skirta atnaujinti komandos gyvenimą

“TĖVAS KAFARELIS – SANTUOKOS PRANAŠAS” – ši tema augina norą dar geriau pažinti Tėvą Kafarelį ir nuostabius jo tekstus apie šventumą per santuokinį pašaukimą

“AŠTUONI PALYGINIMAI POROS GYVENIMUI” – viltis ištikus gyvenimo sunkumams ir krizėms

“BŪTI TĖVAIS” – šioje temoje aptariamos svarbiausios vaikų ugdymo temos (bendravimas, autoritetas, pasitikėjimas ir kt.)

“PSALMĖS POROS GYVENIMUI” – įvairūs sutuoktinių gyvenimo momentai meldžiantis kartu su psalmėmis

“MEILĖ IR SANTUOKA” – apie santuokinį gyvenimą einant link šventumo, laimės ir meilės

“DIEVO ŽODIS YRA GALINGAS: KLAUSYKIME JO ” – mokymąsis įsiklausyti į Dievo žodį

Tarptautinio judėjimo susitikimams parengti skaitiniai anglų kalba

“NOT WALLS BUT BRIDGES” – challenges for the family (2016 – 2017)

Naujai ruošiamos Dievo Motinos komandų temos (Naujiena!!!)

“APAŠTALŲ DARBAI”

“GAUDETE ET EXSULTATE” („Būkite linksmi ir džiūgaukite“) – apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje

“GYVYBĘ TEIKIANTYS SAKRAMENTAI”

“LAUDATO SI” – susitikimų vadovas

“MAGNIFICAT”

“EVANGELIJA PAGAL ŠV. MORKŲ”

“EVANGELIJA PAGAL ŠV. MATĄ”

“EVANGELIJA PAGAL ŠV. LUKĄ”

“ŠVENTOJO JONO SKAITYMAS”